Projekty uchwał Rady

Wybierz rok

projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Kochanowice

Uchwała Nr IV/ …. /2011 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Kochanowice Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje: §...