Prawo miejscowe (2017)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/228/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 02.10.2017 r. poz. 5134 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie nieważności uchwały z dnia 2.11.2017 r.

Uchwała Nr XXIX/224/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kochanowicach

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 02.10.2017 r. poz. 5133 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie nieważności uchwały z dnia 2 listopada 2017 r.