Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 21.05.2015 r. poz. 2834 Uchwała unieważniona.