Rejestr zmian

04 stycznia 2018 14:13 17 dni temu

Podatki i opłaty: Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:13 17 dni temu

Podatki i opłaty: Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:10 17 dni temu

Budżet: Zarządzenie Nr RG.0050.115.2017 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za pierwsze półrocze 2017 r.

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.115.2017 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za pierwsze półrocze 2017 r.

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:09 17 dni temu

Budżet: Zarządzenie Nr RG.0050.85.2017 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.85.2017 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2016 rok

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:09 17 dni temu

Budżet: Zarzadzenie Nr RG.0050.35.2016 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2016 r.

Skopiowanie wiadomości - Zarzadzenie Nr RG.0050.35.2016 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2016 r.

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:08 17 dni temu

Budżet: Zarządzenie Nr RG.0050.16.2016 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.16.2016 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2015 rok

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:08 17 dni temu

Budżet: Zarządzenie Nr RG.0050.76.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2015 r.

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.76.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2015 r.

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 14:07 17 dni temu

Budżet: Zarządzenie Nr RG.0050.30.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.30.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2014 rok

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 13:58 17 dni temu

Budżet: Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2016 rok

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XIII/101/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2016 rok

Autor: Beata Nowak

04 stycznia 2018 13:56 17 dni temu

Budżet: Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2015 rok

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2015 rok

Autor: Beata Nowak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 108133