Rejestr zmian

12 czerwca 2018 13:10 6 dni temu

Konkursy na stanowisko: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Beata Nowak

12 czerwca 2018 09:55 6 dni temu

Formy współpracy - konkursy, oferty: Zarządzenie Nr RG.0050.178.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.178.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kochanowice

Autor: Beata Nowak

11 czerwca 2018 13:20 7 dni temu

Formy współpracy - konkursy, oferty: Zarządzenie Nr RG.0050.177.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...

Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr RG.0050.177.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastę

Autor: Beata Nowak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 132794