Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wypełniony dwustronnie wniosek o wydanie dowodu osobistego,
• posiadany dowód osobisty lub inny polski dokument tożsamości do wglądu (paszport),
• jedna aktualna fotografia o wymiarach 35x45 mm. Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób, aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu,
• na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice
42-713 Kochanowice
ul. Wolności 5
tel. 034 353 31 00, 01, 02 w.138
pokój nr 5

Opłaty

Brak opłaty. 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku zniesiono opłatę za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.z 2009 r. Nr 39, poz.306)

Termin i sposób załatwienia

• do 1 miesiąca,
• wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w wybranym przez siebie Urzędzie,
• w przypadku gdy o dowód osobisty ubiega się rodzic bądź opiekun prawny dla małoletniego, wniosek o wydanie dowodu składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
• dowód osobisty odbiera się osobiście, w przypadku dziecka do 13 roku życia dowód odbiera jeden z rodziców, a osoba, która ukończyła 13 rok życia, dowód może odebrać sama.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.)

Inne informacje

• do wniosku o wydanie dowodu nie dołącza się aktów stanu cywilnego, 
• w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 4 miesięcy od daty zmiany,
• w razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstałej innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę,
• dowód osobisty jest ważny 10 lat od jego wydania, a dla osób do 5 roku życia 5 lat od daty jego wydania,
• wszystkie dowody osobiste "książeczkowe" wydane przed dniem 1 stycznia 2001 roku są NIEWAŻNE.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2011 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 2936
10 marca 2016 15:21 Marzena Tomys - Aktualizacja danych sprawy.
10 marca 2016 15:19 Marzena Tomys - Aktualizacja danych sprawy.
10 marca 2016 15:17 Marzena Tomys - Aktualizacja danych sprawy.