Wymiana dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

- wypełniony kwestionariusz dowodowy
- 1 aktualne fotografie
- Na żądanie – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
- Dotychczas posiadany dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 0343533100 wew. 138

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc

Inne informacje

- Do wniosku nie dołącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
- Jeżeli o dowód osobisty ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych ( do 18 roku życia) dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodzica na wydanie małoletniemu dowodu + 5 złotych znaczek skarbowy.
- Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy !
- Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3577
07 października 2015 15:19 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
19 września 2013 14:35 Waleria Pyras - Aktualizacja danych sprawy.
31 marca 2008 13:26 Administrator - Utworzenie sprawy.