Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Biuro podawcze

Stanowisko ds. kancelaryjno-kadrowych

Stanowisko ds. gospodarczych i drogownictwa

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Działalności Gospodarczej

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Informatyk, Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowisko ds. Weryfikacji Dokumentów Księgowych

Księgowa Budżetu Gminy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds podatku VAT, podatku od środków transportowych, kasjer

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

Stanowisko ds. Rozliczeń Płacowych

Radca Prawny

Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Stanowisko ds. płac

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008, 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22640
19 stycznia 2017, 14:59 Beata Nowak - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.
19 stycznia 2017, 14:59 Beata Nowak - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. kancelaryjno-kadrowych.
11 marca 2016, 14:38 Marek Czernikowski - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. Rady Gminy.