Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice

INFORMACJA WÓJTA o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice W Urzędzie Gminy Kochanowice jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Sejmiku Województwa...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach Na podstawie art. 108 ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm) informuje się mieszkańców sołectwa Harbułtowice, że w okręgu nr 2 wyborów się nie przeprowadza z powodu...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach W dniu 4 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych oraz składów obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący GKW (-) Urszula Spojda Kochanowice, 2010-11-02 ...

INFORMACJA WÓJTA Gminy Kochanowice o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice

INFORMACJA Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 października 2010 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Rady Powiatu Lublinieckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, Wójta Gminy Kochanowice Wyborca, mieszkaniec Gminy Kochanowice, posiadający orzeczenie o znacznym...

Informacja Wójta o rejestrze wyborców gminy Kochanowice

INFORMACJA WÓJTA o rejestrze wyborców Gminy Kochanowice W Urzędzie Gminy Kochanowice jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Kochanowice, Sejmiku Województwa...

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21.04.2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Na postawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP...

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KOCHANOWICACH SKŁAD KOMISJI: PRZEWODNICZĄCY URSZULA SPOJDA , ZAM. KOCHANOWICE ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MONIKA POŁOJKO, ZAM. KOCHANOWICE CZŁONKOWIE: ADAM KACZMAREK, ZAM. DRONIOWICE AGNIESZKA NAPOROWSKA, ZAM. KOCHANOWICE ADAM KASPEREK, ZAM. KOCHANOWICE KATARZYNA PUCHALSKA, ZAM. KOCHANOWICE ANNA MAKLES, ZAM. KOCHANOWICE Skargi...

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kochanowicach W celu rejestracji list kandydatów na radnych Rady Gminy Kochanowice członkowie Gminnej Komisji Wyborczej pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Kochanowice (sala narad) w godz. od 8.00 do 15.00 w okresie od 12 do 22 października 2010 r., przy czym w dniu 22 października...

Przypomnienie o zasadach wymiany i uniewżnienia dowodów osobistych

Przypomnienie o zasadach wymiany i unieważniania dowodów osobistych Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku: 1) zmiany danych zamieszczanych w dowodzie, np. zmiana nazwiska bądź adresu zameldowania. O wymianę należy wystąpić w terminie do 14 dni od daty zmiany danych. W...

Obwieszczenie w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy

ZARZĄDZENIE NR 439/09 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kochanowice Na podstawie § 28 uchwały Nr 322/XLII/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości...