Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR/3054/K/1/09 Kochanowice, dnia 22.07.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR/3054/K/1/09, pn.: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach”;...

Ogloszenie o udzielenie zamówienia oublicznego, przedmiotem jest kredyt bankowy

Kochanowice , 8 lipca 2009 r. SK- 0717/10/2009 Dotyczy: ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach:, „ Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną , ulicy Leśnej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kochanowice, dnia 2009-07-02 GIR/3054/K/1/09 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach”; „Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną, ulicy Leśnej w Jawornicy”...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/09/09 Kochanowice, dnia 29.06.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/09/09, pn.: „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawełki, ul. Leśna” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/08/09 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/08/09, pn.: „Przebudowa drogi gruntowej na utwardzoną, ulicy Leśnej w Jawornicy” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu...

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy GIR 341/07/09 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa oświetlenia drogowego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawełki, ul. Leśna”

Numer sprawy GIR 341/09/09 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach”

Kochanowice, dnia 14.05.2009 r. Numer sprawy GIR 341/07/09 . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz....

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Działek niezabudowanych w Kochcicach 1. nr 38/4 o pow. 869 m2, 2. nr 38/5 o pow. 933 m2, 3. nr 38/6 o pow. 877 m2, 4. nr 38/7 o pow. 821 m2 § nieruchomości...