Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GIR 341/D/03/09 Kochanowice, dnia 03.03.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2009 r. w Gminie Kochanowice” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GIR 341/01/09 Kochanowice, dnia 2009-02-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji i Remizy Strażackiej, budynku Wielofunkcyjnego...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Kochanowice, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Kochanowice, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku dwurodzinnym położonym w Harbułtowicach na działce oznaczonej nr 68/44 o pow. 894 m2 k.m. 2 Harbułtowice, zapisanej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: działki niezabudowanej położonej w Harbułtowicach na działce oznaczonej nr 68/44 o pow. 891 m2 k.m. 2 Harbułtowice, zapisanej w KW CZ1L/00039429/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu §...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GIR/3054/Ch/W/1/08 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GIR/3054/Ch/W/1/08, nazwa zadania: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Kochcicach” i „Przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: GIR 341/D/3/08. Kochanowice, 2008-09-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego o średnicy 160 mm i budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w miejscowości Lubecko, gm. Kochanowice. 1....

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kochanowice, dnia 2008-09-12 GIR/3054/Ch/W/1/08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Kochcicach” i „Przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego Dz 160mm oraz budowa wodociągu Dz...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Nr sprawy: GIR 341/D/3/08 Kochanowice, dnia 08.09.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Nazwa zamówienia Przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego o średnicy 160 mm i budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w miejscowości Lubecko, gm. Kochanowice 1/ Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA KOCHANOWICE Ul....

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę węgla kamiennego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2008/2009” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZTSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GIR 341/D/2/08 dla zadania: Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowa w Kochcicach gm. Kochanowice 1/.Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Kochanowice informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia...