Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. : „Dostawa węgla kamiennego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2008/2009”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Nr GiR.7053-08/08 Nazwa zadania: „Dostawa węgla kamiennego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2008/2009” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe Nazwa zamówienia Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Kochcicach gm. Kochanowice

Nazwa zamówienia Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Parkowej w Kochcicach gm. Kochanowice 1/ Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA KOCHANOWICE Ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice Strona WWW.kochanowice.pl E-mail: gmina@kochanowice.pl Godziny urzędowania: 8;00 do 15;00 2/ Określenie trybu zamówienia: Postępowanie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe Nazwa zamówienia Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice – ul. Rolna.

Nazwa zamówienia Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice – ul. Rolna. 1/ Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA KOCHANOWICE Ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice Strona WWW.kochanowice.pl E-mail: gmina@kochanowice.pl Godziny urzędowania: 8;00 do 15;00 2/ Określenie trybu zamówienia: ...