Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.5.2012.MP pn.: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

Numer sprawy GIR.271.5.2012.MP Kochanowice, dnia 03.08.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.5.2012.MP pn.: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach” I....

Wójt Gminy Kochanowice zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanej położonej w Jawornicy przy ul. Głównej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanej położonej w Jawornicy przy ul. Głównej oznaczonej nr 516/136 o pow. 2346 m2, k.m. 2 obręb Jawornica, opisanej w księdze wieczystej...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu 26.08.2012 roku w Kochanowicach.”

Numer sprawy GIR.271.8.2012.MP Kochanowice, dnia 24.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu...

Przetarg na dowóz uczniów do szkoły w Lubecku z terenu gmin Kochanowice i Ciasna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI „DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBECKU Z TERENU GMINY KOCHANOWICE I CIASNA” TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikację istotnych...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie sięw sali narad w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ul. Cichej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ul. Cichej dz. nr 38/21 o pow. 855 m2 3. dz. nr 38/24 o pow. 854 m2 dz. nr 38/22 o pow. 855 m2,...

Unieważnienie przetargu na dowóz uczniów do szkoły w Lubecku z terenu gmin Ciasna i Kochanowice ogłoszonego 21.06.2012

Lubecko, 16.07.2012 r. Numer sprawy: ZS.39.1.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn.: „Dowóz...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu 26.08.2012 roku w Kochanowicach.”

Numer sprawy GIR.271.7.2012.MP Kochanowice, dnia 16.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu...

Ogłoszenie o zamówieniu p.n. "Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów"

Numer sprawy GIR.271.6.2012.MP Kochanowice, dnia 06.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie-Ostrów” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU p.n. „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

Numer sprawy GIR.271.5.2012.MP Kochanowice, dnia 06.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubecku ul. Lipska 21 na trasie: Pawełki – Kochcice – Lubecko – Kochcice – Pawełki, Glinica – Lubecko - Glinica w terminie od 03.09.2012 do 28.06.2013 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia...