Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Nazwa zadania: „Wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno - Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kochanowice”

Numer sprawy GIR.271.4.2012.MP Kochanowice, dnia 06.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno-Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kochanowice” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450 m w miejscowości Lubecko – etap II”

Numer sprawy GIR.271.3.2012.MP Kochanowice, dnia 24.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.3.2012.MP pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej...

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450m w miejscowości Lubecko – etap II

Numer sprawy GIR.271.3.2012.MP Kochanowice, dnia 08.05.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450m w miejscowości Lubecko – etap II” Działając na podstawie...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego,który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ulicy Cichej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ul. Cichej dz. nr 38/20 o pow. 855 m2, 4. dz. nr 38/23 o pow. 854 m2 dz. nr 38/21 o pow. 855 m2, 5....

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 31 maja 2012 r. o godz. 11.00

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 31 maja 2012 r. o godz. 1100, na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej na terenie sołectwa Kochcice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 916/9 o pow. 6,3030 ha, k.m. 1...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego,który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 dnia 24 kwietnia 2012 r.

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych w Kochcicach przy ul. Cichej dz. nr 38/20 o pow. 855 m2, dz. nr 38/21 o pow. 855 m2, dz. nr 38/22 o pow. 855 m2, dz. nr 38/23 o pow....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR.271.2.2012.MP Kochanowice, dnia 23.02.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.2.2012.MP pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania...

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy GIR.271.1.2012.MP Kochanowice, dnia 13.02.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.1.2012.MP pn.: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania...

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” realizowanego w gminie Kochanowice w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kochanowice

Numer sprawy: GIR.271.2.2012.MP Kochanowice, dnia 06.02.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice” realizowanego...

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkól podstawowych w Gminie Kochanowice" w pomoce dydaktyczne

Numer sprawy: GIR.271.1.2012.MP Kochanowice, dnia 26.01.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice”...