Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu 26.08.2012 roku w Kochanowicach.”

Numer sprawy GIR.271.7.2012.MP Kochanowice, dnia 16.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu...

Ogłoszenie o zamówieniu p.n. "Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów"

Numer sprawy GIR.271.6.2012.MP Kochanowice, dnia 06.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie-Ostrów” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Kochanowice zawiadamia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU p.n. „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

Numer sprawy GIR.271.5.2012.MP Kochanowice, dnia 06.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubecku ul. Lipska 21 na trasie: Pawełki – Kochcice – Lubecko – Kochcice – Pawełki, Glinica – Lubecko - Glinica w terminie od 03.09.2012 do 28.06.2013 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia...

Przetarg na dowóz uczniów do szkoły w Lubecku z terenu gmin Ciasna i Kochanowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI „DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBECKU Z TERENU GMINY KOCHANOWICE I CIASNA” TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikację istotnych...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR.271.4.2012.MP Kochanowice, dnia 20.06.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.4.2012.MP pn.: „Wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno-Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...

Ogłoszenie o zamówieniu - Nazwa zadania: „Wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno - Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kochanowice”

Numer sprawy GIR.271.4.2012.MP Kochanowice, dnia 06.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wyłonienie Przedsiębiorcy Wodno-Kanalizacyjnego dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kochanowice” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450 m w miejscowości Lubecko – etap II”

Numer sprawy GIR.271.3.2012.MP Kochanowice, dnia 24.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.3.2012.MP pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej...

Wójt Gminy Kochanowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450m w miejscowości Lubecko – etap II

Numer sprawy GIR.271.3.2012.MP Kochanowice, dnia 08.05.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej na dł. 450m w miejscowości Lubecko – etap II” Działając na podstawie...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego,który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ulicy Cichej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ul. Cichej dz. nr 38/20 o pow. 855 m2, 4. dz. nr 38/23 o pow. 854 m2 dz. nr 38/21 o pow. 855 m2, 5....