Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.5.2012.MP pn.: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach”

Numer sprawy GIR.271.5.2012.MP Kochanowice, dnia 03.08.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.5.2012.MP pn.: „Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci Regionalno- Kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w Harbułtowicach” I....

Wójt Gminy Kochanowice zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanej położonej w Jawornicy przy ul. Głównej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanej położonej w Jawornicy przy ul. Głównej oznaczonej nr 516/136 o pow. 2346 m2, k.m. 2 obręb Jawornica, opisanej w księdze wieczystej...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu 26.08.2012 roku w Kochanowicach.”

Numer sprawy GIR.271.8.2012.MP Kochanowice, dnia 24.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną przez Gminę Kochanowice w 2012 roku „Śląskie Gody Żniwne – Dożynki Spichlerza Górnego Śląska” – w dniu...