Nieodpłatna pomoc prawna

Wybierz rok

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij), osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające...