Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie protestu

Kochanowice, 22 grudnia 2009 r. Rozstrzygnięcie protestu Na podstawie art.183 ust.2, ust.4, ust.5 pkt 2, art. 184 ust. 1 pkt 2 w związku z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) W związku z protestem złożonym przez firmę „Szulc-Efekt”...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy IT 03/11/2009 Kochanowice, dnia 04.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr IT 03/11/2009, pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Dostawa elektronicznego...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/13/09 Kochanowice, dnia 04.12.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/13/09, pn.: „Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. XX-lecia PRL w Kochciach w gminie Kochanowice” I. Działając na podstawie art....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR/3054/K/2/09 Kochanowice, dnia 12.11.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR/3054/K/2/09, pn.: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Kochanowice

Kochanowice, dnia 09.11.2009 Numer sprawy IT 03/11/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Kochanowice Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy IT 02/10/2009 Kochanowice, dnia 02.11.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr IT 02/10/2009, pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Zakup urządzeń...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Zakup urządzeń sieciowych w gminie Kochanowice

Numer sprawy IT 02/10/2009 Kochanowice, dnia 2009.10.16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Zakup urządzeń sieciowych w gminie Kochanowice Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/12/09 Kochanowice, dnia 15.10.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/12/09, pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kochanowice-Jawornica” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

działki zabudowanej położonej w Kochcicach § oznaczonej nr 1128/9 o pow. 0,6041 ha, § opisana w KW CZ1L/00040433/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, § k.m. 1 Jawornica § położenie działki przy drodze powiatowej – ul. Kochanowickiej, § nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji usługowej, stanowiącej odrębną własność, §...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

działki zabudowanej położonej w Droniowicach § oznaczonej nr 553/106 o pow. 1274 m2, § opisanej w księdze wieczystej 34 700 Sądu Rejonowego w Lublińcu, § k.m. 3 Droniowice § położenie działki przy ul. Ogrodowej, § nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażowo-gospodarczym byłej remizy OSP, w sąsiedztwie zabudowa...