Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WÓJT GMINY KOCHANOWICE

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WÓJT GMINY KOCHANOWICE Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) o g ł a s z a: dnia 9 grudnia 2010...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/06/10 Kochanowice, dnia 15.10.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/06/10, pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Swaciok i Lubockie, ul. Wieczorka” I. Działając...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/05/10 Kochanowice, dnia 01.10.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/05/10, pn.: „Dostawa węgla eko-groszku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2010/2011” I....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GIR-341/06/10 Kochanowice, dnia 29.09.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Swaciok i Lubockie, ul. Wieczorka” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz....

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Działek niezabudowanych w Kochcicach 1. nr 38/9 o pow. 855 m2 2. nr 38/12 o pow. 854 m2 3. nr 38/13 o pow. 855 m2 4. nr 38/14 o pow. 854 m2 Nieruchomości mają...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kochanowice, 23.09.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: Nr GIR-341/05/10 Nazwa zadania: „Dostawa węgla eko-groszku do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2010/2011” Działając na podstawie art. 40 ust....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR/3054/K/3/10 Kochanowice, dnia 21.09.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR/3054/K/3/10, pn.: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rewitalizacja drogi gminnej nr 66, 60, 57S łączącej drogi powiatowe nr 2381S z 2314S...

Przetarg ograniczony na działki w Kochanowicach

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych położonych w centrum Kochanowic 1. działka nr 456/18 o pow. 222 m2 2. działka nr 454/18 o pow....

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kochanowice, dnia 2010-09-07 GIR/3054/K/3/10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rewitalizacja drogi gminnej nr 66, 60, 57S łączącej drogi powiatowe nr 2381S z 2314S wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

GIR 341/3054/K/2/10 Kochanowice, 06.09.2010r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759) zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na udzielenie kredytu bankowego na...