Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Kochanowice zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanych w Kochcicach przy ul. Cichej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości niezabudowanych w Kochcicach przy ul. Cichej dz. nr 38/20 o pow. 855 m2, dz. nr 38/21 o pow. 855 m2, dz. nr 38/22 o pow. 855 m2, dz. nr 38/23 o pow....

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2011/2012”

Numer sprawy GIR.271.7.2011.MP Kochanowice, dnia 04.10.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.7.2011.MP pn.: „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2011/2012”

Kochanowice, 23.09.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: Nr GIR.271.7.2011.MP Nazwa zadania: „Dostawa węgla eko-groszku oraz węgla kamiennego – orzech gruby do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Kochanowicach na sezon grzewczy 2011/2012” ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II”

Numer sprawy GIR.271.5.K.2011.MP Kochanowice, dnia 06.09.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.6.2011.MP pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej w ciągu ul. Bocznej i fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko, gm. Kochanowice”

Numer sprawy GIR.271.6.2011.MP Kochanowice, dnia 06.09.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.6.2011.MP pn.: „Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej w ciągu ul....

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowo-gastronomicznym w Kochcicach przy ulicy Kochanowickiej

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-gastronomicznym, położonym w Kochcicach przy ul. Kochanowickiej. oznaczonej nr 1143/9 o pow. 1831 m2, k.m. 1 obręb...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.4.2011.MP pn.: „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubockie, ul. Piaskowa, gm. Kochanowice”

Numer sprawy GIR.271.4.2011.MP Kochanowice, dnia 22.08.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR.271.4.2011.MP pn.: „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubockie, ul. Piaskowa, gm. Kochanowice” I. Działając...

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. "Odbudowa niedrożnej - uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej w ciągu ulicy Bocznej i fragmentu ulicy Jesionowej w miejscowości Lubecko

Numer sprawy GIR.271.6.2011.MP Kochanowice, dnia 12.08.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Odbudowa niedrożnej-uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej w ciągu ul. Bocznej i fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko, gm. Kochanowice” Działając...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kochanowice, dnia 2011-08-04 GIR.271.5.K.2011.MP OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5 42-713...