Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy GIR 341/07/09 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa oświetlenia drogowego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawełki, ul. Leśna”

Numer sprawy GIR 341/09/09 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach”

Kochanowice, dnia 14.05.2009 r. Numer sprawy GIR 341/07/09 . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej i ulicy Wolności w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz....

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Działek niezabudowanych w Kochcicach 1. nr 38/4 o pow. 869 m2, 2. nr 38/5 o pow. 933 m2, 3. nr 38/6 o pow. 877 m2, 4. nr 38/7 o pow. 821 m2 § nieruchomości...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kochanowice, dnia 03.04.2009 r. Numer sprawy GCKiI 341/2/09 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr GCKiI 341/2/09 pn.: „Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr GIR 341/03/09 Kochanowice, dnia 02.04.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR 341/03/09, pn.: „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2009 r w Gminie Kochanowice” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr GIR 341/01/09 Kochanowice, dnia 23.03.2009 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR 341/01/09, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GCKiI 341/2/09 Kochanowice, dnia 06.03.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „ Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GIR 341/D/03/09 Kochanowice, dnia 03.03.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2009 r. w Gminie Kochanowice” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy GIR 341/01/09 Kochanowice, dnia 2009-02-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji i Remizy Strażackiej, budynku Wielofunkcyjnego...