Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady gminy uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2008 r. o godz 9,00 w sali narad Urzędu Gminy XIX sesje Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 28 kwietnia 2008 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy XIX sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczacy Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 27 marca 2008 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy XVIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 27 marzec 2008 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy XVIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: § Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczacy Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 25 luty 2008 r o godz. 14,00 w sali narad Urzędu Gminy XVII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Kochanowice, dnia 21.02.2008 Nr RG – 0052/XVII/08 Pan/i ................................... Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 25 luty 2008 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy XVII sesję...

Przewodniczacy Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 8 lutego 2008 r. o godz. 10,30 w sali narad Urzędu Gminy XVI sesję Rady Gminy V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 8 stycznia 2008 r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy XVI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji:  Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Przewodniczacy Rady uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 grudnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kochanowicach XIV sesji Rady Gminy Kochanowice V kadencji

Kochanowice, dnia 30.11.2007 Nr RG – 0052/XIVI/07 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 10 grudnia 2007r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kochanowicach XIV sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji....

Przewodniczący Rady uprzejmie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 22 listopada 2007 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kochanowicach XIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 22 listopada 2007r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kochanowicach XIII sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu na dzień 1 października 2007 roku sesji

-Kochanowice, dnia 21.09.2007 Nr RG – 0052/XII/07 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję na dzień 1 października 2007r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kochanowicach XII sesję Rady Gminy Kochanowice...

postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy o zwołaniu na dzień 8.09.2007 sesji

- Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję uroczystą XI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji z udziałem delegacji zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Schöllkrippen na dzień 8 września 2007r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu...

P O S T A N O W I E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOCHANOWICE O ZWOŁANIU SESJI NA DZIEŃ 8WRZEŚNIA BR. O GODZ. 10.OO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję uroczystą XI sesję Rady Gminy Kochanowice V kadencji z udziałem delegacji zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Schöllkrippen na dzień 8 września 2007r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu...