Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Biuro podawcze

Stanowisko ds. kancelaryjno-kadrowych

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Działalności Gospodarczej

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Informatyk, Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowisko ds. Weryfikacji Dokumentów Księgowych

Księgowa Budżetu Gminy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, kasjer

Stanowisko ds podatku VAT, podatku od środków transportowych - wymiar i księgowość

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

Stanowisko ds. Rozliczeń Płacowych

Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Stanowisko ds. płac

Stanowisko ds gospodarczych i drogownictwa

Radca Prawny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 29586
10 maja 2019 14:51 (Marek Czernikowski) - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
10 maja 2019 14:49 (Marek Czernikowski) - Usunięcie stanowiska: Radca Prawny.
10 maja 2019 14:48 (Marek Czernikowski) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds gospodarczych i drogownictwa.