Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina Kochanowice: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice

Gmina Kochanowice: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na częsci asortymentowe w ramach projektu pn: Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice - współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) Dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie potencjału...

Gmina Kochanowice: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...