Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym

Numer sprawy GIR-341/04/10 Kochanowice, dnia 02.08.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kochanowice, dnia 2010-06-25 GIR/3054/K/1/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 141.959,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice” 1) Nazwa...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy GIR-341/03/10 Kochanowice, dnia 11.06.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: GIR-341/03/10, pn.: „Wykonywanie prac polegających na organizacji biura i przygotowywaniu dokumentów związanych z procedurami prowadzonymi przez funkcjonariuszy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice

Numer sprawy IT 03/06/2010 Kochanowice, dnia 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice Działając na podstawie art. 39 i art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy IT 02/04/2010 Kochanowice, dnia 19.05.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: IT 02/04/2010, pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie...

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Kochanowice, dnia 18.05.2010 r. Numer sprawy: IT 02/04/2010 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Niniejszym zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr IT 02/04/2010 na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

WÓJT GMINY KOCHANOWICE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubockie przy ul. Szkolnej § budynek w stylu dworku szlacheckiego, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na dzierżawę

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na dzierżawę: części działki zabudowanej o pow. ok. 7000 m2 położonej w Kochcicach · działka oznaczona geodezyjnie nr 6/49, k.m. PGR Kochcice, · działka...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice

Kochanowice, dnia 16.04.2010 Numer sprawy IT 02/04/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice Działając na podstawie art. 39 i art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice”

Kochanowice, dnia 2009-10-29 GIR/3054/K/2/09 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice” 1)...