Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kochanowice

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 02.04.2020 r. - 02.04.2020 r. poz. 2890

Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kochanowice

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 02.04.2020 r. - 02.04.2020 r. poz. 2890