Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwałą Nr IV/19/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2019 rok

Data publikacji w Dz. Urz. Woj. Śl. - 11.01.2019 r. poz. 374 Zmiana do uchwały - uchwała nr V/29/19 z dnia 30.01.2019 r.