Prawo miejscowe (2004)

Wybierz rok

Statut Gminy Kochanowice - opublikowany w Dz.U.Woj.ŚL. Nr 94, poz. 2479 dnia 16.10.2003r.

Uchwała Nr 65/XI/2003 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 września 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kochanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kochanowice uchwala: STATUT GMINY KOCHANOWICE Rozdział I. Postanowienia...