Prawo miejscowe (2007)

Wybierz rok

Uchwała nr IV/40/07Rady Gminy Kochanowicez dnia 12 lutego 2007 rokuw sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kochanowicach

Uchwała nr IV/40/07 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 238 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001...