Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Lubliniecka 7

42-713 Kochanowice

Telefon

(034)3533427

Fax

(034)3533427

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kochanowicach w 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kochanowice oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2013

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kochanowice

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok

Załączniki

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2008 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 6025
11 lipca 2017 12:38 Beata Nowak - Dodanie załącznika.
11 lipca 2017 12:37 Beata Nowak - Dodanie załącznika.
11 lipca 2017 12:34 Beata Nowak - Dodanie załącznika.