Budżet

Wybierz rok

Uchwała Nr XX/139/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr XX/139/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...