Protokoły z Komisji

Wybierz rok

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. Tematem posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2010 roku było zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec. Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej przeznaczona będzie na organizację...