Regulamin

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach

Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Do Regulaminu Organizacyjnego...