Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr VII/59/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach za 2010 rok

Uchwała Nr VII/59/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach za 2010 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 9 ustawy z...

Uchwała Nr VII/58/11 Rady gminy Kochanowice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach za 2010 rok

Uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach za 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 9 ustawy z dnia 25 października...

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kochanowice uchwala,...

Uchwała Nr XLVII/376/10 Rady Gminy Kochanowice z 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/376/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała Nr XLV/375/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2010 r. w sprawie skargi

Uchwała Nr XLV/375/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2010 r. w sprawie skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2000 r. Nr...

Uchwała Nr XLIII/354/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Uchwała Nr XLIII/354/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt...

Uchwała Nr XXXV/297/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 października 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej w Kochanowicach

Uchwała Nr XXXV/297/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej w Kochanowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia...