Projekty uchwał

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kochanowice

Uchwała Nr 1 – projekt Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kochanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późn....