Sprawozdania z działalności Wójta miedzy sesjami

Wybierz rok

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady (od 25.03. do 20.05.2014)

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady (od 25 marca do 20 maja 2014 roku) W okresie międzysesyjnym wydane zostały 13 zarządzenia: - 7 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok, - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych...