Majątek Gminy

Wybierz rok

informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

WÓJT GMINY KOCHANOWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KOCHANOWICE wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2011 r. (opracowano: LUTY 2012) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne Obiekty...