Prezydenckie

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 507/10 Wójta Gminy Kochanowice z 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 507/10 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE Z DNIA 31 maja 2010 ROKU w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 67, poz. 398 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.08.2000 r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kochanowice z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 496/10 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kochanowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Na postawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP...