zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·      kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro podawcze urzędu Gminy pok. Nr 7, bądź drogą elektroniczną : gmina@kochanowice.pl

Opłaty

 

17 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

 

Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice zatwierdzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. U. woj. śląskiego poz. 5150 z 26 lipca 2013 r.)

Tryb odwoławczy

 

Nie ma

Inne informacje

 

        Kochanowice, dnia ............................

........................................................

           (Imię i nazwisko)

.........................................................

.........................................................

         (Adres zamieszkania)

 

 

                                                                                              Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy

Urzędu Gminy Kochanowice

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr .................. k.m. .......................położonej w miejscowości ....................................... przy ul. ........................................

Niniejsze zaświadczenie potrzebne jest celem przedłożenia w  ............................................................................................................................................... .

 

 

W załączeniu przedkładam kserokopię aktualnej mapy ewidencyjnej.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             ……………………………………

                                                                                                                                                             (podpis)

 

 

 

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenie wynosi 17 zł.

Podstawa prawna: art. 1 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 1040
30 stycznia 2014 11:58 Waleria Pyras - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2014 11:35 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.