Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowody osobiste jubilatów.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wolności 5, pokój nr 5
tel.: 34 3533 100 do 102 wew. 138

w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 16:00

środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30  - 15:00

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

  1. Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
  2. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

  1. Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

 

  1. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
  3. Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z jubilatów.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Czernikowski
Ilość wyświetleń: 181
29 listopada 2017 09:26 Marek Czernikowski - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2017 10:50 Marek Czernikowski - Dodanie załącznika.
28 listopada 2017 10:49 Marek Czernikowski - Utworzenie sprawy.