Zgłoszenie do ewidencji Wójta Gminy Kochanowice innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagany wniosek
• Wniosek o zgłoszenie do Ewidencji Wójta Gminy Kochanowice innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Wymagane załączniki
Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie jest obowiązany dołączyć:
• zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy
• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533100 wewn. 34
• Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Opłaty

• brak

Termin i sposób załatwienia

• Zwykle do 3 dni.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2004 roku Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169).

Tryb odwoławczy

• brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 3568
23 września 2008 09:13 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
23 września 2008 09:11 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.