Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagany wniosek
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dokumenty do wglądu
• Dowód o dokonaniu wpłaty opłaty za korzystanie z zezwoleń

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy
• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533100 wewn. 34
• Wniosek z wymaganą opłatą skarbową należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
• Zaświadczenie wydaje Referat Gospodarki i Rozwoju pokój 14.

Opłaty

• zaświadczenie 17 zł
Opłatę za zaświadczenie o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Kochanowice w BS Koszęcin O/Herby nr: 91 8288 1014 2001 0100 0607 0107w tytule podając "OPŁATA SKARBOWA ZA .........................".

Termin i sposób załatwienia

• do 7 dni
• Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 14 tel (034) 3533100 wewn. 34
• Wniosek z wymaganą opłatą skarbową należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
• Zaświadczenie wydaje Referat Gospodarki i Rozwoju pokój 14.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

• brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 4762
21 stycznia 2013 08:06 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2013 08:05 Waleria Pyras - Usunięcie załącznika.
23 września 2008 09:21 Waleria Pyras - Dodanie załącznika.