Wydanie poświadczenia oświadczenia rolnika

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek składa właściciel gospodarstwa rolnego, który planuje zakup gruntu rolnego. Wnioskodawca prócz wniosku wypełnia również oświadczenie, według dostępnego w Urzędzie wzoru.
załączniki:
- kopia tytułu prawnego, potwierdzającego prawo własności do posiadanych gruntów
- kopia umowy dzierżawy gruntów rolnych (jeżeli forma dzierżawy występuje)
- kopia innego dokumentu potwierdzającego powierzchnię posiadanych gruntów rolnych na terenie gminy.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy – stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa pokój nr 14 tel. 034/3533-100 wew. 34.

Wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniem należy złożyć w pokoju 14.

Poświadczenie zostaje wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub wnioskodawca odbiera osobiście w pokoju nr 14.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje w ciągu 7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 1 miesiąca

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2008 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waleria Pyras
Ilość wyświetleń: 3621
21 października 2008 12:53 Waleria Pyras - Aktualizacja danych sprawy.
21 października 2008 12:53 Waleria Pyras - Aktualizacja danych sprawy.
21 października 2008 12:49 Waleria Pyras - Utworzenie sprawy.