Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 roku

WÓJT GMINY KOCHANOWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KOCHANOWICE wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2011 r. (opracowano: LUTY 2012) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne Obiekty...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010

WÓJT GMINY KOCHANOWICE INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KOCHANOWICE wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2010 r. (opracowano: LUTY 2011) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne Obiekty...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 10 listopad 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOCHANOWICE sporządzona na dzień 10 listopad 2009 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w okresie od 15 listopada 2008 r. do 14 listopada 2009 r. Gmina Kochanowice nieodpłatnie NABYŁA na mienie komunalne n/w nieruchomości: § dz. nr 2326/214 o pow. 50 m2 KW 18 523 stanowiąca fr. drogi...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 roku

Kochanowice, 30.09.2008 r. W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kochanowice opracowanego na podstawie klasyfikacji środków trwałych. Zgodnie z w/w dokonano dokładnej analizy każdej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kochanowice i przyporządkowano odpowiedni symbol zgodny z jej przeznaczeniem...

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2007 rok

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E NIA K O M U N A L N E G O G M I NY K O C H A N O W I C E Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego w okresie od 16 listopada 2006 r. do 15 listopada 2007 r. Gmina Kochanowice nieodpłatnie NABYŁA na mienie komunalne n/w nieruchomości: · dz. nr 1056/370 o pow. 1,5604 ha KW 19885 rola w Kochcicach (ŚR.VII-77103-60/06...

IInformacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2006

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I NY K O C H A N O W I C E Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego w okresie od 16 listopada 2005 r. do 15 listopada 2006 r. Gmina Kochanowice nieodpłatnie NABYŁA na mienie komunalne n/w nieruchomości: · dz. nr 136 o pow. 0,2580 ha, KW 24 549 położona w miejscowości...

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 15.11. 2005 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I NY K O C H A N O W I C E Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2005 r. Gmina Kochanowice nieodpłatnie NABYŁA na mienie komunalne n/w nieruchomości: " dz. nr 301 o pow. 1,5500 ha, WL-455 położona w miejscowości Kochcice-Szklarnia...