Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/100/11 Rady gminy Kochanowice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2012

Uchwała Nr XV/113/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr IV/27/11 Rady gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Załącznik do uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.01.11 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 Termin Tematyka Styczeń-Luty Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kochanowice i zarządzeń Wójta gminy za rok 2010. Luty Kontrola działalności strażnika gminy Kochanowice. Marzec Wystosowanie...

Uchwała Nr XXXVIII/319/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Uchwała Nr XXXVIII/319/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 Na podstawie § 87 ust.1 Statutu Gminy Kochanowice Rada Gminy Kochanowice uchwala: § 1 Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. §...

Uchwała Nr XXVI/228/08 Rady Gminy Kochanowice z 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/228/08 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 Na podstawie § 87 ust.1 Statutu Gminy Kochanowice Rada Gminy Kochanowice uchwala: § 1 Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. §...