Nieudostępnione w BIP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 w/w ustawy, który stanowi: 1. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji...