Programy działania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROGRAM PEAD 2008 Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Gmina Kochanowice przystąpiła ponownie, jako partner Banku Żywności w Częstochowie do programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Ze wstępnych informacji wynika, iż w bieżącym roku będą dostawy mleka UHT, sera żółtego, płatków kukurydzianych, makaronu, mąki pszennej, cukru, kaszy, musli, dżemów,...

Projekt unijny ze środków EFS w GOPS Kochanowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” realizuje w 2008 roku pro­jekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,...