Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Kochanowice jest organem prowadzącym (na sesję 27.0

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.06.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. oświaty kultury zdrowia i sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Naporowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Nowak
Ilość wyświetleń: 35
13 czerwca 2018 11:09 Beata Nowak - Dodanie załącznika [uchwala__okreslenie_wymiaru_godzin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:09 Beata Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)