Projekty uchwał

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnegopn. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I

Uchwała Nr 9 Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r , Nr...

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCKiI w Kochanowicach

Uchwała Nr 8 Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach „. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kochanoice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Uchwała Nr 7 Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kochanowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga...

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowosciach Swaciok i Lubockieul. Wieczorka

Uchwała Nr 6 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Swaciok i Lubockie ul. Wieczorka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca...

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice- Harbułtowice etap I

Uchwała Nr 5 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania pn ”Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy...

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała nr 4 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr 3 projekt Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwły Nr XLIV/357/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 2 – projekt Rady Gminy Kochanowice z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/357/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku...