Dług publiczny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wieloletnia Prognoza Finannsowa Gminy Kochanowice na lata 2011-2014

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w związku z art. 121...

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne W 2010 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 5.704.422 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.679.722 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Opracowując prognozę długu uwzględniono okres spłat dotychczas...

Prognoza długu na 2009 rok i lata następne

Prognoza długu na 2009 rok i lata następne Gminy Kochanowice. W 2009 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3.290.036 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.480.228 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Opracowując prognozę długu uwzględniono okres spłat...