Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Procedura pozakonkursowa - Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice

Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania...

Procedura pozakonkursowa

Oferta organizacji pozarządowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 Można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na...

Procedura pozakonkursowa - oferta organizacji pozarządowej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Herkules"

Procedura pozakonkursowa Oferta organizacji pozarządowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Herkules” przy Zespole Szkół w Kochanowicach na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r....

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kochanowice w 2011 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kochanowice w 2011 roku określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania...

Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Kochanowive z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kochanowice w 2011 roku

Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kochanowice w 2011 r. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art....