Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz osób prawnych i fizycznym, którym udzielono ulgi w 2011 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt. 2 lit. f - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.

W Y K A Z osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010roku. Na podstawie art. 37 ust.2 pkt g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej wiadomości...

Wykaz podatników wobec których zastosowano ulgę podatkową

Wykaz podatników wobec, których zastosowano ulgę podatkową zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm .) Na podstawie art.37 ust.2 pkt f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) Wójt Gminy Kochanowice podaje...

Wykaz podatników wobec których zastosowano ulgę podatkową

Wykaz podatników wobec, których zastosowano ulgę podatkową zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm .) Na podstawie art.14 ust.2 pkt e, f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) Wójt Gminy Kochanowice...