Plan Gospodarki Odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kochanowice".

Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania...

HARMONOGRAM WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI STAŁYCH OSTRÓW, LUBOCKIE, JAWORNICA

A.S.A. LUBLINIEC sp. z o.o. 42 –700 LUBLINIEC ul. PRZEMYSŁOWA 5 HARMONOGRAM WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI STAŁYCH w okresie STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2009r. OSTRÓW, LUBOCKIE, JAWORNICA STYCZEŃ - 29 LIPIEC - 23 LUTY - 26 SIERPIEŃ - 27 MARZEC - 26 WRZESIEŃ - 24 KWIECIEŃ -...