Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kochanowice, 27 lipca 2012 r. Nr GiR.6220.7.10.2012.MK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kochanowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Uchwała Nr XIV/106/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice

Uchwała Nr XIV/106/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001...

Aktualizacja POŚ

Kochanowice, 31 stycznia 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kochanowice Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)...

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

Karta typu A Wnioski o wydanie decyzji Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego Karta typu B Decyzje i postanowienia Wskazania lokalizacyjne Karta typu C Projekty: polityk, strategii, planów lub programów Karta typu D Polityki, strategie, plany lub programy Karta typu E Raporty oddziaływania...