Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach

Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Do Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie Nr 170/06 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzęgu Gminy Kochanowice

Zarządzenie nr 170/06 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) nadaję: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kochanowice Rozdział...

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KOCHANOWICE

Zarządzenie nr 43/03 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 października 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kochanowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję:...